Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Archives

Publié par Messager

LA FIN TRAGIQUE DE MULEMBU TAGHAR TSHIBAU.

Mulembu lokola biso nionso toyebi azalaki moyembi monene na kati ya orchestre Bella-Bella, Lipwa-Lipwa mpe Kamale, ayemba bongo na Soki Vangu, Nyboma pe Pepe Kalle, a compozaki pe ba nzembo ebele
ya mingi ya trop.
Na cote miziki bato nionso bayebi masolo ya Taghar Mulembu, wana kutu ezali na tina te, ya kolobela yango awa, kasi nde na suka ya la vie na ye, na ndenge akufaki batu mingi bayebi yango te.
Les Kamale ekotaki mobulu, ezalaki bongo na baisse ya monene, pe Nyboma akendeki ye na Mandjeku Lengo Lengo Pierrot Dizzy na African All Stars, kasi likanisi ya Dizzy ezalaki ya koya kozua Nyboma
te, ye ayaki na Kinshasa po na ko convaincre ndeko na ye Maquisard Dalienst Ntesa, a rejoindre bango na African All Stars puisque Sam Mangwana alongwaki na ye, kasi Ya Ntesa aboyaki, ayebisaki na
Dizzy ke tangu ya Maquisards esili eleka, sika oyo bango nionso bakomi ba Tata na Bana, malamu azala kaka na Ok Jazz, bien que un maquisard reste toujours un maquisard, yango nde Dizzy azwaki
contact na Nyboma, pe Nyboma andimaki kokende na Dizzy na nouvelle aventure ya Afrique de l'Ouest avec l'African All Stars.
Entretemps, Mulembu Taghar Tshibau, azalaki kovivre na muana muasi moko, awutaki na Kisangani Boyoma Singa Mwambe, fille oyo a propozaki na Mulembu basala voyage ya Haut-Zaire, kuna nde lokola ye
azalali originaire ya kuna, pe akola kuna, ayebisaki Mulembu ba avantages nini ezali kuna po na l'avenir na bango.
Mulembu na lolango na ye, bango wana na Kisangani, le temps basala ba plans na bango bayelaki na Haut-Zaire, muana muasi oyo azwi bongo mpasi ya makasi, pe akoti na lopitalo, lokola ba famille ya
muana muasi oyo bazalaki na Kisangani, na Mulembu na famille oyo bazali kosunga muasi ya Mulemu na lopitalo.
Alors ke tangu muana muasi oyo azali kaka na lopitalo, Mulembu Tshibau Taghar pe akomi na mpasi, akoti na lopitalo oyo muasi na ye azalaki, ba famille ya fille oyo soki baye kotala muana na bango,
bazali pe kosunga Mulembu.
Na sima ya tangu, muana muasi oyo aye kokufa, ba famille na ye babimisi ebembe pe bakeyi kokunda, na sima ya liwa ya muana na bango, bayaki kotala Mulembu na lopitalo soki mbala mibale to misato,
pe suka wana, Mulembu akomi ABANDONNE na lopitalo, na Kisangani sans famille, sans amis.
Fille moko parmi ba infirmieres aye kotuna Mulembu, po na nini ba ndeko na ye bayaka lisusu kotala ye te, nde esika wana Mulembu aye ko expliquer fille wana ya infirmiere situation na ye na
Kisangani, na mawa wana, fille oyo ya infirmiere ayebisi na baninga na ye ya mosala, lisolo oyo ekomi tii na direction ya lopitalo.
Direction ya lopitalo emeki kosala ba demarches po na kolukela Mulembu ba aides na niveau ya Umuza pe Departement ya Culture na Kisangani, kasi demarches oyo esukaki kaka na nzela, par manque des
moyens financiers ya ba institutions oyo.
Quelques fanatiques nostalgiques ya Bella-Bella, dans un premier temps bameki kosunga Mulembu, kasi lokola lobiko ezalaki koya te, motu nionso azalaki decourager, compte tenu ya ba moyens na bango
pe ezali moke.
Sikoyo charge nionso ya Mulembu na lopitalo ekomi kaka na maboko ya fille oyo ya infirmiere oyo a decouvraki Mulembu, ye pe muana muasi, salaire nini azali na yango po nakozwa charge ya Mulembu na
lopitalo, aye kobimisa boule, ayebisi Mulembu, lokola nkisi ya mondele ezali talo makasi na pharmacie, de preference, bien que azali na lopitalo sans medicaments, abanda kozwa nkisi ya bo NKOKO,
Mulembu azalaki lisusu na choix te, le seul salut etikalaki na ye kaka wana, ndeko muasi oyo ya infirmiere, muana ya batu, amemelaka Mulembu biloko ya koliya pe ba nkisi ya bo NKOKO na lopitalo,
tii ndenge Mulembu Tshibau Taghar ayaki kokufa na lopitalo na Kisangani, loin des siens.
Mulembe akufaki presque nzela moko na vieux Kwamy Lasitura.
Lukoki Armand.


FUGA FUGA
, par Mulembu & Lipua-Lipua
 Lipua-Lipua 001

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
Y
<br /> <br /> MES CHERS AMIS,J'AI LUS LA FIN TRAGIQUE DU MUSICIEN MULEMBU ET TOUS LES COMMENTAIRES<br /> <br /> <br /> MAIS DE GRACE JE SOUHAITERAI QUE VOUS PUISSIEZ AUSSI NOUS RETRACER EN QUELQUES LIGNES LA MORT DE KWAMY MUNSI -MULAMBA MUJOS ET AUTRES...   MERCI<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
M
<br /> Mbowa Zoao,<br /> Merci mingi na suggestion na yo. Ya solo ba nzembo na biso ya kala abunga . Kasi mingi oyo otangi tosi tobeta ango na blog.<br /> Toza mpe en contact na ba station ya radio étrangère. Tozwa ba nzembo ebele epai na bango. Bango mpe basengaka biso ba nzembo. Donc to coopéreka bien.<br /> <br /> <br /> Messager<br /> <br /> <br />
Répondre
M
<br /> Papa Messager,<br /> Nalandi mua moke ndenge yo na Vieux Imana bozali kolela na NOUVEAUTES YA KALA, biso ba Congolais oyo tozali ko errer na Afrique mobimba, toyokaka ba nzembo oyo na Kinshasa ata kutu okoki kotiya<br /> makanisi te ke ezalaka.<br /> Ba nzembo lokola ya Conga Succes :<br /> Nakende na nga estade tata Rafael<br /> nakende nde kotala fc dragons<br /> African Jazz :<br /> Independance cha cha tubakidi<br /> African fiesta ya Nico na Rochereau<br /> etc...<br /> O savon Omo, savon ya kitoko savon Omo...<br /> Andele Maboke ayebisi tosukola bilamba na savon Omo...<br /> Polo tika tika maboko milayi<br /> likambo oyo soni na baninga....<br /> Ngalula mipende ya milangi<br /> boya bango lokola lisano....<br /> Po lelo olati kazaka ya coton<br /> tombola buaka namonaki na zando eee....<br /> Papa Messager, banzembo nionso oyo botangaka awa, ebetamaka na ba radio ya ba pays mingi ya afrique, surtout samedi na dimanche, lelo mokili ekomi moke, na ndenge ya Internet, soki okoki kozua<br /> contact na ba station ya ba radio ya ba pays africains, nabanzi eko faciliter yo na ba nzembo mingi oyo ezali kozanga yo awa na Mboka Mosika.<br /> Lokola na Afrique balobaka Francais, Anglais, Portugais na Espagnol nakanisi ekozala mua facile po na yo pe Mboka Mosika ya kosolola na ba stations ya ba radio ya Afrique mobimba.<br /> Oyo ezali likanisi na nga, po partout na Afrique babetaka na nzembo ya Congo oyo ya kala kala. <br /> <br /> <br />
Répondre
H
<br /> BANDEKO NA NGAI.MULEMBU BALELA YE NA NDJILI TE MAIS NA KASA VUBU NA CAMP CHRIST ROI.NAZALAKI NA MATANGA WANA NA  AVENUE BINANGA LOPANGO YA MIBALE APRES BIRMANIE.BA VIEUX YA DENDALE OYO BAKOTA<br /> AWA BAKOKI KOTEMOIGNER.<br /> MERCI NABINO<br /> <br /> <br />
Répondre
M
<br /> Vieux Imana,<br /> <br /> <br /> Nasepeli na eyano na yo. Nabanzi ba ndeko bayoki ndenge nini ba nzembo na biso elimua. Kiamuangana alobaki'ango na interview oyo to diffusaki na blog ma biso.<br /> Likambo ya ba nzembo na biso ezo pesa mawa. Ba matrice ebunga. Ba disques 45 na 33 tours ba broya ango mpo na kosala ma nzembo ya sika. Sonodisc ekueya.<br /> Soki tokebi te d'ici 20 ans patrimoine nyoso ya ba nzembo ekobunga.<br /> Yango tozali komeka ko rassembler quelques oeuvres musicales. Kasi tozangi moyens financiers. Mosala ya ki collectionneurs esengaka ba moyen. Partout ba collectionneurs bazalaka ba<br /> millionaires.<br /> Botia biso maboko soki bolingi ba nzembo ebunga te.<br /> <br /> Messager<br /> <br /> <br />
Répondre
V
<br /> Cher Messager,<br /> Otumoli ngai na mpota na ngai ya kala, vraiment nazali kopesa yo eyano na mayi na miso, banzembo nionso wana ozali koluka nazalaki na yango, primo tozalaki na buvette depuis 1963, ya mibale nayaki<br /> lisusu kosala na Papa Ngoma "Super Contact", nasalaki voyage na 1984, nazongaki na Kinshasa na 1989, quelle surprise nakutanaki na yango, ba petits na ngai basilisa ba disques nionso ya 45 T. mpe<br /> ya 33 T. na koteka epayi ya ba Editeurs, vieux Verckys Kiamwangana akoki kokotela ngai, na likambo oyo, tangu wana na Kinshasa na usine, matiere premiere ezalaki lisusu te, ekomaki babukaka ba<br /> disques ya kala mpo basala ba disques ya sika, de mauvaise qualite de surcroit, ata kutu ba bandes K7 nionso ba petits basilisaki nakotekisa, natikala maboko pamba, mbele nionso oyo bolukaka nde<br /> nasila kotiela bino kala.<br /> Na mawa mpe mpasi na motema, nasuki awa Cher Messager, longue vie na mboka mosika.<br /> Vieux Imana. <br /> <br /> <br />
Répondre
M
<br /> Vieux Imana,<br /> <br /> Ndenge olobi  osalaka na édition super contact. Okoki kozala na ba nzembo lokola Tongo etani oyo tozo luka, na ba nzembo mosusu ya kala ?<br /> Ekozali esengo mingi okoka kotinda yango na blog.<br /> <br /> <br /> Messager<br /> <br /> <br />
Répondre
V
<br /> Ndeko Sony Mokonzi,<br /> ndenge yo moko o reconnaitre yango ozali vraiment na kati ya confusion, ata kutu liwa ya vieux Kwamy Lasitura ezalaki bien avant, voire meme ya ba mbula na periode oyo yo opesi, Ndjili ezali<br /> commune, ezali avenue to bala-bala te, mpo nakoluka quelques bana ya Ndjili, ezali likambo Ndjili mobimba, il fo eyeba, mpe Kinshasa mobimba il fo eyeba. Landa la voix de la raison, histoire ya<br /> ndeko Mulembu ezali kaka ndenge ndeko na biso Lukoki Armando awuti koloba, personnellement nayebi yango malamu, puisque nazalaki kosala na Editions Super Contact  na commune ya Matete.<br /> Vieux Imana.<br />  <br /> <br /> <br />
Répondre
S
<br /> Ndeko LUKOKI ARMAND,lisolo ya MULEMBU ezali mawa mais ekotisi ngai mua confusion,pona nini?? parce que nazali ko se rapeller que MULEMBU SELI YA MULE,akufaki na 1980/81 ebembe na ye ezalaki EXPOSER<br /> na NDJILI Q1,PE BAKUNDAKI YE NA KIMBANSEKE,je crois selon ba rumeurs azalaki na pota na lokolo oyo ewumelaki mingi pe ekotoki gangrene...LASITURA KWAMY akufaki  entre 84/85......excuser ngai<br /> pona mua confusion po naluki bana ya ndjili pona confirmation mais quelques uns oyo nakutani na bango bazali trop jeunes bayebi penza epoque wana te.<br /> <br /> <br />
Répondre
R
<br /> Vraiment une fin triste pona Mul Mul, oyo asepelisa bato na voix naye....Merci.-  Richard Kasongo.-<br /> <br /> <br />
Répondre