Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Archives

Publié par Messager

 

Bolingo ya mbongo : un autre succès de 1970 pour Ndolo

 

.

bonjour!

 

MERCI , na ndenge bozali kozongisa biso makanisi na maye maleka kala. NAlingi na yeba, orchestre nini eyemba nzembo:ee fidele,eee fidele;es eza los angeles!

 Lisusu nakosenga mbokamosika bolimbisi,soki bozali na possibilites,botiela biso en ligne photos oyo equipe ya foot ya léopards 68 bakangisa na mont stanleys na president tangu bayaki na coupe d'afrique des nations 68; na photos oyo ba joueurs balata ba costhumes na ba toques ya leopards. Ezali mua souvenirs ya bien pona tolakisa ba leki,bayeba mua lisitoili. MERCI BA MBOKATIERS!

 

 

 

posté par ndolo aujourd'hui à 13h06

 

Bolingo ya mbongo, par Germain Lusamba et le Vox-Negro

.

.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article

YA MOTI 31/03/2013 22:48


Bandeko ba mbokatiers losako na bino banso,


Nalingi koyanola mituna mya bandeko basusu lokola Serge Kongo na biso, nasi naloba mwa eteni nayébo o ntei ya Baron MANOKA awa na blog na biso.


Tangu tozalaki bilenge, soki papa Baron manoka ayei kotala moninga mwa yé Papa Lemba ya Maison Lemba et Frères na coin ya Baraka na Kasai, soki tozali kobeta balle, esengeli kokanga nanu balle
aleka na Taunus na yé to Impala, wana baninga bana ya moninga na yé, bazali kobenga yé "papa baron, papa baron, okomona atelemi, atuni bana bolingi nini ? wana biso nionso tovandi nye, baninga
bazongisi, papa baron, bonbon, bonbon, okomona alobi bozela, akeyi kotelema liboso ya lupangu ya Papa Lemba, abimisi mofuku na libenga, mwana moko moko lokasa na sima alobi " Bana bozali komona
ngai awa, mbongo mingi kasi makambu muké" Maloba ma yé wana matikala ngai ti lelo. Na sima toyoki 'te asombaki Mercedes 600 ndenge ya Mobutu kasi ezalaki na couleur mosusu, alingaki ekoma couleur
moko na ya Mobutu, bakangaki yé pe babotoli yé yango, natikalaki komona ye lisusu té ti nalongwa mboka.


Baleki ba biso bosengeli koyéba 'te 1Z ezali na valeur mingi, natieli bino fiche de paie ya bourse tangu nazalaki étudiant n'IPN:

Na bourse ezalaki 42 Zaïres officiellement, bazalaki kofuta biso 40Z, 2Z ezalaki retenus po na MPR selon l'agent payeur, kasi soki totali malamu ezalaki racket officiel sans plus. Na moyi ya lelo
ezali na valeur ya 80 Dollars (soki tozui 1Z valait 2 Dollars US), ata enseignant azali na paie ya ndenge wana té lelo.


Na bourse wana okoki kosomba 2 chemises ya Frank Michel 12Z X2 na pantalon ya Cardin to Dior 15Z wana soki olingi bilamba ya Mindele tous les mois. Slip y'Eminence 2Z ya 007 ezalaki 50K. Soki
olingi kolata na ndenge ya batongi ba biso lokola Lajos to William, 1M20 ya tissu ya bien 2Z to 3Z, ofuti motongi 1Z to 1Z50, modèle ya bien 2Z, abacos 3Z, ya bourse wana ba étudiant misusu
bazalaki kofuta ndako na cité 3Z ti 5Z, oyo nionso etikali okoki kolia ti na suka ya sanza soki ozali n'ekonzo. Biso tozalaki kovanda epai ya baboti, nionso ezalaki po nakolata na makombo ya
bilenge. Tango mosusu, tokatisi ngambo, to changer Zaïres na cours officiel na CFA, kuna tokeyi kosomba ba prêt à porter ya marque lokola cardin, dior, to boubou ya Lin oyo ba musicien mingi ya
Zaïko balingaki.

ndolo 29/03/2013 22:17


bonsoir!!!


POUR completer ndeko PAULIN,na stade du 20 mai na periode wana ezalaki na qlq nzembo oyo e marqua ngai par exemple ba nzembo oyo: yagaby: linzanza libongaka na langi,wana na mi-temps ba fumeur ya
chimbock na pourtour toute tendance confondu;bazali ko repondre na refrain:LINZANNZA LIBONGAKA NA LANGI NGOYA....ba voix ya ndenge na ndenge. NZembo mususu ya vox africa: OLUKAKA MAKAMBO
EEE,OKOZUA....OZALA MAYELE MPO OBUNDA NA NGAYI MAMAN .....ENFIN transformation ya nzembo ya VS. JEANO BOMBENGA oyo baymbaka: LUBUMBASHIE EEE  LUBUMBASHIE EEE MINA KUFUA AA MINA KUFUA AA
ba supporters ya daring bakomaki koyemba vue debacle ya vclub na kisangani:


KISANGANI EEE  KISANGANI EEEE   VEA.....VEA......

PAULIN 29/03/2013 16:16


NA ANNEE 1970 JE CROIS QUE LE LIEUTENANT GENERAL MOBUTU A VISITAKA LA FRANCE YA GENERAL DE GAULLE POUR LA PREMIERE FOIS EN TANT QUE PRESIDENT DU CONGO


 

paulin 29/03/2013 16:14


kaka na annee wana na 1970 na ba mi temps na stade tata raphael bazalaka tres souvent kotia ba nzembo mais a chaque fois okomona ba supporteurs oyo bakozala mieux inspire bako transformer nzenbo
oyo pona kotumbola baninga par exemple na 1971 vita ba eliminaka ye des le premier tour na canon de yaounde et puis bayaka kotia nzembo ya SAM MANWANA  oyo ezalaka DOMINGO O MAMAN
DOMINGO  ISABELLA MAIS COTE IMANA BAYAKA KOYEMBA YANGO NA NDE NGE NA BANGO DOMINGO O MAMAN DOMINGO YAOUNDEHHHH BANDEKO TOZALI AWA NA POTO DEPUIS PLUSIEURS ANNEES MAIS BANDEKO NA NGAYI BA
MAKAMBO ELAKA NA 20 MAI EZALI BA SOUVENIR MOKO SOMO TANGO TOBETAKA MASOLO YANGO AWA NA POTO IL FAUT EZALA QUE YO PE OZALAKA KOYA NA STADE TATA RAPHAEL WANA EZALI SUKA NA BA SOUVENIR MOKO VRAIMENT
IMPERISSABLE BANDEKO BONI BAZALAKA MALADIE MAIS LE FAIT YA KO ASSISTER KAKA NA AMBIANCE WANA AZUI GUERISON MIRACLE MELANGEE AVEC LA BONNE HUMEUR


SOKI NAZONGI SIMA NA 1970 NA FINALE KOTOKO - ANGLEBERT NAYEBAKA VRAIMENT AMPLEUR YA MATCH WANA TE PO APRES MATCH WANA BANDEKO NA NGAYI NAMONA BA TATA MINENE BAZALAKA KOLELA LOKOKA BAKUFELI MUASI
NZOKA NDE SOKI MAZEMBE A GANGAKA COUPE WANA ELINGAKA KOTIKALA LIBELA NA CONGO ELOKO PE NAKAMUAKA NA MATCH WANA LE GARDIEN DE KOTOKO ROBERT MENSAH AZALAKA UN COSTAUD NA EKOTI ALATAKA ABETA BA
PLONGEON MAIS EKOTI TOUJOURS COLLE DANS SA TETE


NZEMBO WANA YA DELLYA EZALI KO RAPPELLER NGAYI MONINGA MOKO AKULAKA ET PUIS BATIELA BISO KABAKATA YA SANI BASANGISA TOUT PONDU SOSO MADESU SOSO NGOMBE BALOBI LOTOMO IL FAUT TOSILISA YANGO TOLIA
TOTONDA TOBANDA KOLELA MOKOLO FETI DONC L AMI ABANDI KOYEMBA MBUAKELA O DELLIYA OZALI NDOKI

Serge - Kongo na biso 28/03/2013 21:28


Ndeko Wa Georges,


Ofongoli penza mpoke, liboke ya somo, ya solo komona Gd
Me Yorgho nab a ndaku ya minene, OK Jazz toujours na top, une fois na VSS alobaki na Lukunku : « Tabu Ley esika azali na mua chambre na ye ya mukie, azali kolanda nga », mbala
mususu alobaki na Kalonji Ngoyi : « olekaki na banque mikolo, balakisi yo niveau mbongo na nga ekomi te ? » pe lisusu ayebisakaki na Nkier (journaliste) na interview pona
emission moko fallait basala mais ye azalaki na mbongo ya kofuta te : « 5 ans passé, nazalaki na makoki te, kasi sikoyo bibundeli ezali, tokoki kosala yango » merci ndeko Wa
Georges, kisasa ya ban ganga. Zaïrianisation nde mobomi. Boboto o mboka mosika.


Serge – Kongo na biso

Wa Georges 28/03/2013 20:53


Ndeko Serge,


Mpo na aisance na la vie, ezali Franco Luambo te, motu azalakii na yango na tangu ya kala, ba Ndulistes oyo bazalaki na aisance ya la vie ba Kinois nionso bayebi bango, Ya Fuala akomi na
aisance ya la vie grâce na Président-Fondateur ya MPR, ba coop nini babandaki kosala  wana kaka batu oyo bayebi yango nde bakoki koloba, puisque na libandeli ya bokonzi ya général
Mobutu, Franco azalaki na ye kaka na vie ordinaire lokola ba Ndulistes banso.


Tala mua ba exemples oyo ekoki ko édifier yo, Alex Bar (un-deux-trois) ezalaki ya mbuta-muntu Léonard Badjoko, na sima eye kokoma ya vieux Denis Ilosono, na sima eye kokoma ya Mama Mobutu
Antoinette, ye nde motu apesaki yango na gérance epayi ya vieux Yorgho ndenge toyokaka. Ya mibale Macodis (mazadis) na zairianisation bapesaki yango na vieux Mpanu-Mpanu (professeur d´université,
mokonzi ya ACP, dignitaire ya MPR) vieux wana Mobutu abengana ye na bokonzi lokola ímbwa, azongisa ye na mboka, abotala macodis (mindule ya zaire, kombo Mpanu-Mpanu apesaki na Macodis na
zairianisation) et puis Président-Fondateur apesa yango epayi ya Franco Luambo na ba sociétés misusu, ba médailles ya kafu-kafu ya mboka, wana kutu koloba te, malgré makambo ya malamu na ya mabe
Franco azalaki kosala, oyo ba congolais nionso bayebi, kasi baninga basusu ba Ndulistes eloko ata moko te, yebaka ba situation ya ndenge wana ebotaka jalousie na likunia epayi ya baninga ya
mosala... tokoki mpe koloba ezali chance na ye, kasi chance wana ezali ya ndenge mosusu... wana kaka ezali mua ba exemples napesi yo, mpo ofunguama miso, olongola mpoti na miso.

Serge - Kongo na biso 28/03/2013 16:35


 


Ba palaki ya muana Tabu ezalaki kotekama motuya koleka
baninga mais apparemment Luambo azalaki un peu plus aisé na vie koleka bango nionso, pona nini ? Gérance peut être, po vieux Ley avec plus des 80 ans enfants eza facile te po ozala na lomeya
ya malonga na banque. Boboto o mbokamosika.


Serge – Kongo na biso

Samuel Malonga 28/03/2013 15:27


A propos ya talo ya ba palaki na tango wana. Oyo ya ba orchestres nionso ezalaki 50K sauf ya Afrisa ezalaki 1Z to 100K. Raison avancée: musique ya Rochereau ezalaki ya qualité koleka.

adei toko 28/03/2013 15:17


Ces discussions me font penser à une chanson de Siongo Bavon Marie Marie qui s'intitulait:


"Mille zaïres pour Lucie".

Wa Georges 28/03/2013 01:22


Ndeko Adei Toko, likambo olobi ezali ya solo, ba grands musiciens mingi basombaki ba ndako na Limete, kasi soki olandi la vérité ya ba ndako yango, okomona na nse ezali na makambo kili-kili, bon
wana ezali vie ya motu na motu.... na deuxième volet olobi likambo ya ba voitures oyo bapesaki ba Evoloko et consorts... nabanzi ezalaki plus mpo na concurrence na maison Vévé ke mpo na ko
satisfaire ba musiciens, suka suka omonaki ndenge Wa Zola Nzimbu ayaki kosakana na ba éditeurs oyo balingaki kokata ye mandefu, Verckys abuaka Parions na Université Mpasi "MAKALA", Bibi Matumona
asilaki lokola molinga ya likaya...


Zaïrianisation ezalaki eloko ya mabe na économie ya mboka, motu oyo ayaki na idée wana, soki azali na bomoyi nabanzi alalaka mpongi malamu te, soki akufa nabanzi azali na Lifelo Moke to Epongele.


Ndeko Serge, tangu palaki ya nzembo ekomaki na 50 makuta, wana zaire-monnaie ezalaki lisusu na valeur ya 1z to 100 fb belges to 2 dollars te, mbongo ebandaki déjà kokita valeur.

adei toko 28/03/2013 00:16


omoni lokola ewumeli mingi (1967) je crois que ndeko na biso Claude abosani mua moke 1 Zaïre = 100 makuta= 2$.


Avec leurs contrats, certains grands musiciens ont pu s'acheter des maisons à Limete et les jeunes comme Evoloko,Bimi ont reçu des Passat chez Parions tandis que Mopero a eu une VW puma chez Bibi
Matumona... N'eût été la zairianisation notre vie ne serait peut être pas déterioriée aussi rapidement.

Serge - Kongo na biso 27/03/2013 23:28


Mbote kulutu Claude Kangudie,


Okoti n’explication moko ya bien, ya solo mbongo ya
Zaïre wana ezalaki makasi. Valeur wana evandaki ya koleka $ (dollar) ezalaki tii na mbula nini ?  Un Zaïre ezalaki na deux ivoires na fleurs na
makomi: « Le contrefacteur est puni de servitude pénale. » 1K to un Likuta ezalaki na 2 flèches croisées na mutu ya Nkoy aza ko ngwenia, ezalaki ya na matière ya argent. Nasomba coupé
na nga ya Lamat na 3K. mokili échangé ya solo. Vieux moko azalaki kofutela en diagonale na biso, jour moko na pokua alandi muasi na ye mbangu tii na bala bala, tangu ba papa na ba mama baye na
secours ya muasi wana, type wana akomi ko expliquer na lingala moko ya kotengama : « natikelaki ye 22 Makuta seulement, somba madesu ya 2 makuta seulement, fufu ya 2 makuta seulement,
ti ya 1likuta seulement, atanga biloko nionso ndenge asalelaki calacul na ye ya 1 likuta seulement na misusu ya 2 makuta seulement (po seulement ezalaki kozanga te na maloba na ye) batu ya bala
bala bazalaki koyoka ye attentivement tii aye kosukisa na 2 makuta na nga etikalaki au lieu abomba yango, aliye yango. Batu tout babandi koseka, ye moko na muasi na ye pe bakomi koseka, bitumba
esili, bazongi na lopango na bango. » Juste pona komona ke 22 makuta seulement mais ekokaki koliyisa famille mobimba donc disque ya 50 makuta ezalaki cher alors.


Boboto o mboka mosika.


Serge – Kongo na biso

Claude Kangudie 27/03/2013 22:41


Ndeko YENS, il faut ko expliquer 50K ou 25K ezali nini...A l'époque, 1Z (un Zaïre)=1000 Makuta= 2 USD. Palaki moko ezalki kotekama na 50 Makuta=50K...Ah Congo na biso...ata ndele eyemba Adou
Alenga...


Claude Kangudie.

adei toko 27/03/2013 15:43


Po na danse oyo ebinama na nzembo oyo ezali SOUKOUS, c'est d'ailleurs bien précisé dans la chanson elle même.

adei toko 27/03/2013 15:40


J'espère que ndeko na biso Zephyrin Kirika ako exhumer "Jeune pour Jeunes" oyo SINATRA alias Kasa Duma azali kobina "ee fidèle..." avant bagarre contre Molock

ndolo 27/03/2013 10:02


bonjour!


Nzembo oyo ebinamaki na danse nini tango wana! bouchez ...kinsekwa.... oyo ayebi mua masolo yango, alobela biso kooo!

yens 27/03/2013 09:18


Ndeko Claude Kangudie,à propos ya verckys,ezalaki manque ya inspiration te au contraire,lokola ye aza "WAZOLA NZIMBU",amonaki que deux chansons sur un même 45t ezalaki lokola perte(50k à raison
de 25k par chanson)alors a préféraki que chansons moko ezua 50k nyoso d'où face1 et face2.Merci


                                                                                                                   
YENS


 

Claude Kangudie 26/03/2013 22:02


Disako onkééééé...Bon, nakosolola na Ya Gregory (accompagnateur ya Vox Négro) mikolo mikoya sur Vox Négro mpe na mituna oyo mingi bakomi awa...Na oyo ndeko Pedro akomi, je crois que face
mosusu ya "bolingo ya mbongo" ezali Francisca mama "tukani...tukani..eh tukani". Je m'en rappelle bien mpo todeformaki refrain ya nzembo wana. Tokomisaki yango mbuakela epayi ya Papa leki na
biso azalaki kosalela biso ki gendarme na palais...soki ozongi après 18h, fimbo. "Bolingo ya mbongo" ezalaki parmi ba palaki ya suka oyo ebimaki na deux titres différents sur les faces A et
B...tout de suite après, Vieux Verckys, certainement en manque d'inspiration sortira son "mfumbua 1er"= face A et "mfumbua 2ème"= face B...manque wana ya 2ème nzembo ya kotia na face B ebota
style kaka ya nzembo moko na 2 faces. Mais cette révolution a permis aussi aux instrumentistes de se mettre en valeur et aux chanteurs de peaufiner leurs animations...Ban Kimoon mboka na ye ezali
Japon. Dressons nos fronts, longtemps courbés et pour de bon prenons le plus bel élan...dans la paix.


Claude Kangudie.

ndolo 26/03/2013 20:40


 


bonsoir!


Mbokamosika,explose des commentaires....annee 70,bas souvenirs kaka ya kitoko.Nazali komituna,na nzembo oyo: eske bayembi FIDEL ya bolingo ou bien bayembi FIDELE ya kombo ya mutu !  merci.

yens 26/03/2013 19:13


Yoka nzembo mamamamaa....wooso,merci mboka mosika po na anthologie oyo vraiment,mokolo nini invention ya machine à remonter le temps?Merci na bandeko pona ba commentaires na bino,blog ebongaka
boye(ba commentaies bebo).Na tombeli bino bozala fideles.


                                                                                                                               
YENS

zenga mambu 26/03/2013 18:10


Cette chanson était plusieurs fois passé aux éditions"vox africa?" de Jeannot Bombenga qui était à Bongolo à yolo à la frontière de kauka et un vieux qui se prénommait fidèle se
trémoussait au rythme de cette chanson. Fidèle, un ainé gardien de but de vita 2 et de FC LONGO(ONATRA) et , plus tard, de FC Kalamu surnommé "nkewa". Il était fort en plongeon. Il avait joué
ensemble au championnat derrière l'Eglise Sainte Marie Goretti avec les Mavuba, Mayanga et consorts. Si vous l'appelez" nkewa", il vous colle sur votre culotte jusqu'à vous corriger.Quelle belle
époque!!! soso ebembe ya Adoula, c'était pour des familles qu'on considérait "pauvres"; on ne mangeait que des volailles bio. o tempo! o mores!

adei toko 26/03/2013 17:12


Muana Djambala,


ndenge kaka olobi, nabangi makambo nasuki wana. merci du conseil.

Muana Ndjambala 26/03/2013 16:24


Ndeko Adei Toko, likambo oyo olingi o soulever ezali trop complexe, malamu osuka wana, puisque okomema na Bateke comme tribu na ba Basakata dans son ensemble na mokongo, nabanzi parmi biso nionso
moko akobima vivant akozala te. Ba Tchadiens bakoloba, ba Centrafricains bakoloba, ba Congolais ya deux rives bakoloba, ba Gabonais bakoloba et à une certaine mesure ba Camerounais mpe lisusu
bakotiya maloba.

adei toko 26/03/2013 16:08


Si le nom de Kwamy ekota na nzembo wana ezali comme citation "pasi ya mokili,eloba Kwamy" et puis Kwamy azali muteke ya Kinshasa et non ya Bandundu. Ces ancêtres habitaient sur l'avenue Selembao
61 à SELEMBAO et un de ses cousins est musicien de l'orchestre des Handicapés "Benda Bilili"

adei toko 26/03/2013 16:01


S'il n'était pas passé par hasard à une des repetitions de BELGUIDE qui deviendra quelques jours ZAIKO, SHUNGU Wembadio serait musicien de VOX NEGRO car il avait déjà commencé les repetitions là
bas.

adei toko 26/03/2013 15:57


NIAMA YA ZAMBA ezali composition ya NGAMBO DIAMANT et le KIN BANTOU ndenge frère mosusu akomi, elle n'a rien à voir avec Kwamy. Et d'ailleurs dernièrement ZAIKO l'avait remis au
gout du jour:"Ya POLY papa...beta lisolo ya Niama ya zamba..."

Pedro 26/03/2013 14:33


Je n’avais jamais entendu la 2ème interprétation de Nyama ya
Zamba qui vient d’être expliquée par Lused, mais je l’adopte à partir d’aujourd’hui. Elle est bien plus plausible que la première. En art, ce sont les interprétations du public qui comptent, même
si certaines sont inventées pour faire arrêter l’auteur. Tout fait nombre. Si le créateur de l’œuvre n’en sait rien, c’est son problème. La vérité d’une œuvre d’art, c’est ce que nous estimons
qu’elle signifie.  

Nostalgie 26/03/2013 13:56


Ndeko Lused, yo obosani Kinshasa, mboka ya ba nganga, eloba Mwan´a Mangembo.

Serge - Kongo na biso 26/03/2013 13:55


Mbote mingi na ndeko LUSED na ndeko
Nostalgie,


Na tondi bino mingi na lisalisi pe ndenge bofongoli
nzela pona koyanola nga na tina ya nzembo eye. Ba musiciens ya tango wana bazalaki na mayele mingi kosala ba chansons satirique, bayebaki ndenge nini ko passer message na bakonzi pe na ba
peuple.


Balobaka ke Radio trottoir ezalaka na 99,9% na
raison.


Serge – Kongo na biso, Ô mosala mua
basusu.

Lused 26/03/2013 13:38


Ndeko Nostalgie


Nzembo wana ,ndeko Serge alobi :"NIAMA YA ZAMBA EKOKI KOKOMA NIAMA YA MBOKA"  bazalaki ko interpréter yango na ba manières mibale:


1-Ya liboso niama yango ea Mobutu ndenge kaka olimboli.


2-Mais yoka interprétation ya mibale:


Niama yango eza MULELE. Na ndenge nini ?


"NIAMA YA ZAMBA EKOKI KOKOMA NIAMA YA MBOKA,KAKA SE KOBOKOLA YANGO"


Niama ya zamba eza un soldat maquisard ,donc soda ya zamba ndenge Mulele azalaki.Donc esengelaki baboma ye te mais ba éduquer ye alingaki a zala utile na mboka.


 


"ATA BOYINA NGAI BOKOKI PE KOLINGA NGAI NA SIMA ,KAKA SE KOYAMBA NGAI NA BOBOTO"


Donc esengelaki batika koyina Mulele ,mais bayamba ye na boboto, alingaki azala necessaire na mboka ,pe suka suka balingaki kobosana makambo eleka  pe kolina ye.


 


Oyo nde ezalaki lokola 2º ienterprétation.Alors na 2º interprétation oyo bazalaki koloba que Cobantou (ezala ata Kin Bantou) ezalaki kaka couverture ,mais nzembo ezalaki ya Kwamy ,yango kombo na
ye ekotaki na kati:


"O O PASI O ...ELOBA KWAMY ,PASI NDE YA MOKILI OO NZAMBE "


Donc KWAMY nde abuakelaki gouvernement na tina ya Mulele ,moninga na ye ya Bandundu .Donc esengelaki bayamba ye na boboto alingaki azala utile.Mais moyen ya kobimisa kombo ya Kwamy ezalaki te.


Ndenge kaka ezalaki na likambo ya nzembo ya Kashamankoy ya Tabou Ley.Nionso mibale bazalaki komonela yango lokola mbuakela na Kinshasa.Surtout que na Kwamy , tabou Ley na Mulele baza bato ya
Bandundu


 


Donc na repéter kaka oyo ezalaki kolobama na Kinshasa,ekoki kozala bongo to pe bongo te.  KIN MAKAMBO !!!


 


LUSED

Nostalgie 26/03/2013 10:21


Ndeko Kongo na Biso,


nzembo oyo ya Niama ya Nzamba ekoki kokoma niama ya mboka, kaka se kobokolo yango, ya solo, Kinshasa ya tuba-tuba ba balolaki yango, ekomi nde ezali général Mobutu, c´est simple à deviner, ba
soda bazali batu ya zamba, lokola bazuaki bokonzi (coup d´état) donc bakomi na mboka, ndenge yo moko olobaka ba congolais bazali na imagination moko ya somo 2x te.


En plus, mpo na kotiya lisusu mungua, balobi bomoni te ke bayembi mokonzi na bango ya ba soda ah Zuzefu nga leki na yo motema mpasi, mpasi oh eloba Kwamy. mpasi nde ya mokili ah Nzambe
(oyo ezali phrase ya nzembo ya orch. révolution)


Soki na bungi te Niama ya Zamba ezali nzembo ya orch. Kin-Bantou, bango bawutaki na Co-bantou ya vieux Dewayon, nakanisi ezali composition ya Ngambo Diamand, soki oyoki rythme ya nzembo oyo même
Bolingo ya Mbongo ya Vox-Négro, okokanisa ezali Conga 68 ya Za Bokelo, lokola nzembo ya vieux Jhonny Bokelo "Mama Nalembi Navanda Ndumba" esalaki succès ya somo, c´est normal rythme na yango
ezala adopté na ba orchestre mosusu...


oyo ezali mua ndambu nayebi, baninga basusu mpe babakisa to mpe babongisa.

Serge - Kongo na biso 26/03/2013 09:57


Vieux  Samuel Malonga,


Grand na nga azalaki mingi kotanga kombo oyo otangi
« Baron Manoka » est ce que azalaki riche ndenge bazalaki ko presenter ye to ezalaki kaka kombo ? Po bazalaki kopesela ye mua image moko ya ndenge ya Onasis ya Zaïre. Vieux
Emmanuel Kandolo ozali wapi olobela biso likambo etali Baron Manoka. Tozali toujours kozela biographie ya Espérant na Shakara « Djengaka »


Ô mosala mua basusu.


Serge – Kongo na biso

Samuel Malonga 26/03/2013 09:29


Ndeko Nostalgie,


Shamba Kahamba abeta na Vox Négro. Akotaki presque nzela moko na Mulembu Tagar. Outre Germain Lusamba dit Petit Kallé,ba musiciens misusu bazalaki Bisikita, Jean-Pierre Makampa dit Miledi
(compositeur ya Kisita), Jean-Bosco Mbayabu. Baron Manoka na Emile Zola bazalaki ba appuis financier ya Vox Négro.

Serge - Kongo na biso 26/03/2013 07:41


Mbote,


Mbokamosika nous fait vivre le Congo de l’époque en
rétrospective, que des souvenirs. Nayebi nzembo oyo ya « eee Fidele… » tango nazalaki kokola esalaki succès makasi. Nani ayembaki nzembo oyo esalaki succès pe polémique kala
« niama ya zamba ekoki kokoma niama ya mboka, kaka se kobokola yango » Est-ce que ezalaki pe nzembo ya année 1970, nani asalaki yango,
est-ce que ezali Johnny Bokelo ? Il parait président fondateur asepelaki te po amonaki ke ye azalaki visé na nzembo yango. Boboto ô mbokamosika.


Serge – Kongo na biso

Pedro 26/03/2013 07:15


Moi aussi j’étais à l’école primaire, raison pour laquelle je crois
que cette chanson est antérieure à 1970. Je ne suis pas allé à Kinshasa en 1970 et 1971 quand j'étais au C.O., or j’étais à Kinshasa quand cette chanson faisait rage. L’autre face, je crois,
était FRANCISCA MAMA/ LOBA, BANINGA BAYOKA YO/…

Zacharie Muepu 26/03/2013 06:53


BONJOUR A TOUS, DE RETOUR DU TRAVAIL, JE ME SUIS EMPRESSE D'ALLUMER L'ORDI,QUELLE NE FUT MA SURPRISE LORSQUE LE SON DE LA CHANSON BOLINGO YA MBONGO RETENTI. ALORS JE ME SUIS DEMANDE
QU'EST IL ADVENU DE GERMAIN LUSAMBA,QUI PEUT NOUS DIRE S'IL EST TOUJOURS EN VIE? .


QUE CEUX QUI LE SAVENT NOUS REPONDENT 


SALUT A TOUS LES MBOKATIERS


MBOKATIER ZACHARIE


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Zéphyrin Kirika 26/03/2013 00:50


Cette chanson est sortie lorsque j'étais à l'école primaire. On allait se poster dans d'un bar qu'on appelait Lema-Lema pour l'auditionner. On était des Ngembo et les Caders nous pourchassaient
activement. A cette époque aucun mineur ne pouvait se retrouver sur la rue aux environs de 18heures. C'était la belle époque.


J'ai le texte de la chanson dans Jeunes pour Jeunes, Spécial Choc numéro 9. Il se vendait au prix de 10K à Kinshasa et 15 K à l'intérieur. Bolingo ya Mbongo est ue chanson de Germain et
l'orchestre VOX NEGRO. Je n'ai malaheuresusement pas sa photo pour la publier  sur le blog. S'il y a des Mbokatiers qui désirent avoir le texte de la chanson, Messager pourra le publier pour
eux.

Nostalgie 25/03/2013 23:22


Eee fidele eee fidele eee


effectivement nzembo wana eningisaka mboka danzé, nalingaka nayeba soki vieux Germain azali vraiment leki (petit-frère ou cousin) ya ministre de l´information Jean-Jacques Kande Ndzabulake, ya
mibale soki vieux Emany Shaba Kahamba mpe azalaki na kati ya orchestre wana vox-négro. Mpo mituna oyo mibale elobamaka na ba sens divers, alors ba oyo bayebi mingi bapesa biso muinda na likambo
yango, surtout bana ya Barumbu na Kinshasa.

Claude Kangudie 25/03/2013 20:26


Mobu 1970 oyééééé...cette chanson fut l'un des grands succès de cette année...Yaya na nga Grégoire Kadima dit Gregory, muana ya bandal, ye mutu azali na accompa. Makanisi na nga ekeyi epayi ya
Gregory na biso...Mpo akoma musicien, ezalaki suka na likambo na Vieux na ye...finalement, na moto makasi alandaki nzela ya miziki...betu zimbana ve...intshi na beto yawu kele Kongo ya Mbuta
Kimbangu...


Claude Kangudie.