Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Archives

Publié par Messager

 

Mbote muana mboka,

 

Nakomeli yo na monoko na biso ya kitoko!!

Ya liboso, na pesi yo elongo na ba ninga mosusu soki bazali, oyo bazali kosalisa yo na musala kitoko, oyo ozali kosala, kozongisa, elengi ya nzembo na esika n'ango mpenza!!!

Mokili ezali kokende mbango, ba valeurs mpe ba nzembo oyo ezalaki kopesa biso toli mpe ebungi, kasi yo, ozongisi biso na esika. melesi mingi mpenza.

Nazali na mua motuna ndenge nini tokoki kosala  po ba nzembo oyo tozali koyoka, ebetaka ntango nionso?, mpo ntango mosusu mindule lokola ya Myopi ezali kobeta te.

Na kosepela mingi koyoka mindule ya Emil soki na lisanga ya Bella Mambo, mindule lokola: - Lofese, Mazina, Ntogo etani, mpe mindule ya Kester jo Kes na lisanga ya Viva : Milena. to Nôstalgie ya Lita Bembo

 

Ndeko bolimbisi po na zui yo mua ngonga mingi, po ete ngonga na yo ezali na ntalo makasi po na boluki ko sepelisa mitema ya ba mboka mosika.

Nakosukisa na maloba oyo ya kilo mingi po na yo, Kobosana te, 'te banda lelo, oyeba ete ozali kopesa esengo, pe kosilsa mua souci na mitema ya ba na ya Mboka Mosika, yeba 'te ozali pe kosala musala ya minganga ya bokono ya mitu lokola  ba psy. motema etonda ngai na esngo meke, tango na yokaka mindule wana, na yokakak na solo ya biloko ya ntango wana, na putulu ya Fikin, eyelaka ngai na pensé.

 

Boye tokoki kopesa ata mua lo meya po na musala oyo ozali kosala te??? soki tokoki, na kosenga opesa ngai eyano, po musala nionso ezali pe na lifuti na yango, yango ekozala po na ngai elembo ya bosepeli na ngai pe matondi po na yo, na fandi mboka Geneve.

Natiki bino, motema likolo!!! Miso  se na masini po na kozela mindule wana

 

Mapwe pwe na yo pe elongo na ba ninga, TOZALAKA NA BOMOKO MPE BOLINGO YA SOLO 

 

WA YO Jean Paul na Mboka Mosika 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article